tDSQ1Vkxq5mz4M7nba6WDK5D6_Q نوشته ی یک موجی - یوزر نیم پسورد نود 32
 
نوشته شده توسط : amin555

نظم را با ما چه کار؟

ما در امواج اندیشه هایمان سیر می کنیم امواجی که هرگز اجازه برخط شدن را به ما نمیدهند .. طوفانهائی که هرگز مهلت زوم کردن بر مگسک را به احدی نمیدهند!!

و چه مضحک است که دقیق بر خال سیبل می نشیند انچه را که گمان می کردیم به خطا خواهد رفت نشان ما.


گاه بر درمانیم و گاه بر تخت احتضار ... گاه در سامانیم و گاه در حال انفجار..

گاه زندگان را به تمسخر می گیریم و گاه مردگان را به ستایش.................


چه غریب است نظم و انظباط بر افق 0 و 1 و این ................... همان ارزوی دست یافتن ادمی ست در قرن 21

چه نزدیک است 0.1 به 2.1


چه خوشمان اید چه نیاید گاهی؛ بی احساس شدن نعمتی ست فراوان سترگ.. به ویژه لحظه ای که سنگی شدن روح ؛؛ یک زندگی را نجات بخشد و........... لحظاتی بعد وقتی به درون احساساتمان غرقه شویم به بایدها و نبایدها می اندیشیم ..

دقیقا لابلای امواجها شنا خواهیم کرد


چه مزحکند کسانیکه گمان می کنند از این خطه برون هستند و همیشه زبان بایدها و نبایدها را برای دیگران  ترجمه می کنند..

اینان مزحکترین ادمیانند ..........و فقیرترین انها کسانی هستند که گمان میکنند از هر دو معنای بالا جدا هستند.


...........

.......

...

چشمانم می چرخد و خودنویس کثیفی را اشاره میکنند..

دوباره می نویسد ::::::::

بین امواج خروشان و انظباط 01 باید خط دیگری باشد که از هر دو میان بهره میگیرد اما !!!!!!!! چگونه؟؟

چه کسی می تواند ادعای تسلط بر این خط را بکند که مسیری مستقیم دارد و از هر دو معنا به مقدار کافی برای 1 و در زمانی معین به مقدار 0 و نه بیشتر بهره ببرد....

 عجیب است انکس که بتواند به مقدار 0 نیز بهره ای مشخص بستاند.


پاسخ به نکوئی مبرهن است::::::::::: هــــــــــــچــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــــس

مگر آن که برگزیدهً خالق تمامی معناهاست

برگزیده ای که همه انسانهای روی زمین ادعای دوستی او را در مخیله شان پرورش میدهند البته فقط در مخلیه شان نه در اعماق جانشان.. چیزی در حد عشق به تنفس ... اما برای چنین برگزیده ای عشق به تنفس کافی نیست بلکه باید بدون تنفس به او عشق ورزید... در یک کلام به تمام و اخلاص از خود گذشت.

شرمنده اینجا جاش نبود
همنیطوری واسه چند دقیقه نوشتم جای دیگری نبود که یادداشت کنم شما به بزرگی خودتان ببخشید
 :: برچسب‌ها: amin555
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ | نظرات ()